Konsert med högstadieskolor

Konsert med högstadieskolor

Konsert med tema FRED måndag 24 oktober kl 18 Kyrkerörskolans aula

Central-, Kyrkerör-, Kinnarp- och Stenstorpskolan tillsammans med Musikskolan och Dynamic Vocal.

Gratis inträde – frivilligt utträde

Mingelfika finns att köpa innan konserten Till förmån för Rädda barnen.