Sextiotalet innebar många byten på musikledarposten men också förändring av verksamheten med bl a gruppundervisning för orkestermusiker.

Bertil Wensby

Förändring och expansion på 60-talet

skriven av musikledare Bertil Wensby i samband med Musikskolans 30-årsjubilleum 1981

1961 lämnade Hasse Eriksson in avskedsansökan. Musiknämnden föreslog då en löneuppflyttning till en personlig lönegradsplacering och musikledaren gick med på att stanna kvar på detta villkor. Lönenämnden avslog emellertid framställningen och tjänsten ledigförklarades.

Ny musikledare fr o m 1/1 1962 blev Folke Carlsson. Han genomförde flera förändringar, bl a infördes betygsböcker, gruppundervisning i orkesterspel, en ny metod för den grundläggande musikutbildningen och ett notarkiv bildades. Han ansåg att instrumenten genomgående behövde rustas upp, vilket också han lyckades få tilläggsanslag för.

1964 begärde Folke Carlsson entledigande och Bertil Wensby kom i hans ställe. Under Wensbys ledning utökades musikskolans verksamhet stadigt.

1963/64 fanns 17 timlärare vilket motsvarade något mer än fyra heltidstjänster. Under denna tid ökande elevantalet kraftigt. Det var 101 elever vid skolstarten 1951, 334 elever 1954 och 676 elever år 1965. Mellan 1965 och 1973 ökande elevantalet knappast alls.

Trummis i Gossorkester på 60-talet

Du får välja vilket instrument du vill! Med det löftet från mamma och pappa cyklade jag 1964 till inskrivningen i Musikskolan, som då låg på baksidan av Medborgarhuset. Det var en tisdag och som vanligt sitter hela familjen samlad runt middagsbordet klockan fem. Pappa...

Mina minnen från förr

MUSIKLEDARE SIGFRID STRAND 1951 - 1956. 1951 anställde Falköpings kommun, som en av de första kommunerna i landet, sin förste musikledare. Sigge som han kom att kallas, var militär musikdirektör med klarinett som huvudinstrument. Hans första uppgift blev att börja...