Falköpings Sångsällskap

Falköpings Sångsällskap bildades 1951 på initiativ av Falköpings Stads Musiknämnd och den kommunala musikledaren. Sällskapet har till ändamål “att verka befrämjande för god körsång, och att vara en samlingspunkt för, av sång intresserade, personer inom Falköpings kommun.” Körens dirigent var på den tiden den kommunale musikledaren.

(mer…)