Falköpings Orkesterförening

Falköpings Orkesterförening

Föreningens historia

Starten och den första tiden.

Det var tre herrar, nämligen stationsinspektor Svante Malm, banktjänsteman Hjalmar Lundin och stationsföreståndare Gustaf Zellén, som i augusti år 1919 utfärdade en kallelse till alla som var villiga att aktivt medverka i en amatörorkester i Falköping och att dessa måtte anmäla sitt intresse. Man fick in 19 anmälningar. Exakt vilka dessa 19 var vet vi inte idag, men vi vet hur den första orkestern var sammansatt, nämligen enligt följande: 9 fioler, 2 altfioler, 1 cello, 1 kontrabas, 2 flöjter, 1 trumpet, 1 basun, 1 piano och 1 trumma.

(mer…)