Barn

10-gångerskurser

10-gångerskurser för barn

Lek, dans och rytmik

Nu även för spädbarn

Danslek

4 – 5 år 

Musiklek

4 – 5 år 

Rytmik

6 år 

Ansökan till kurs

Du länkas till Falköpings kommun