Cello

Sittande stråk

Till stråkinstrumenten räknas fiol, altfiol, cello och kontrabas. Vi har undervisning på alla dessa instrument. Dessutom har vi stråklek på fiol och cello för dig som går i 1:an eller 2:an. Fiolen känner de flesta till. Altfiolen liknar fiolen men har en mörkare klang. Cellon är större än fiolen och den sitter man och spelar. Störst är kontrabasen. Alla stråkinstrument passar utmärkt för samspel i olika musikstilar. Därför får du redan som nybörjare två lektionstillfällen i veckan, en instrumentlektion och en orkesterlektion.

Att vara musikskoleelev

När du spelar ett instrument får du undervisning enskilt eller i grupp och nivån anpassas till varje enskild elev. Du får ett lektionstillfälle i veckan efter överenskommelse av tidpunkt. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument ett läsår efter tillgång. Du får också möjlighet att spela i ensembler, band och orkestrar. Du kommer få vara med på musikcaféer, julkonserter och andra framträdanden beroende på ensemble. Samspel är något vi uppmuntrar, dels för att det är roligt och som en förutsättning för musikalisk utveckling. Som instrumentalelev kommer du att få instruktioner av din lärare om hur du övar hemma. Förälder/vårdnadshavare bidrar med stöd och support men förväntas inte ha kunskaper om instrumentet, noter eller liknande.

Ansök till musikskolans ämnen här!