Musikskolans elever och lärare framför Djurens Olympiad i Musikskolans konsertsal torsdagen 17 november kl. 18 och 19. Orkester, kör och skådespelare spelar och agerar från scenen. Välkommen!