Elbas

Kent Håkansson

Lärare

Gabriel Hjelm

Lärare

Basgitarren

Elbasen avvänds i all pop- och rockmusik. Den har vanligtvis fyra strängar men fem- och sexstängade varianter förekommer också. Det finns mindre elbasar som passar yngre elever och för att spela behöver man även en förstärkare och en telekabel.

Att vara musikskoleelev

När du spelar ett instrument får du undervisning enskilt eller i grupp och nivån anpassas till varje enskild elev. Du får ett lektionstillfälle i veckan efter överenskommelse av tidpunkt. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument ett läsår efter tillgång. Du får också möjlighet att spela i ensembler, band och orkestrar. Du kommer få vara med på musikcaféer, julkonserter och andra framträdanden beroende på ensemble. Samspel är något vi uppmuntrar, dels för att det är roligt och som en förutsättning för musikalisk utveckling. Som instrumentalelev kommer du att få instruktioner av din lärare om hur du övar hemma. Förälder/vårdnadshavare bidrar med stöd och support men förväntas inte ha kunskaper om instrumentet, noter eller liknande.

Ansök till musikskolans ämnen här!