Falköpings Sångsällskap bildades 1951 på initiativ av Falköpings Stads Musiknämnd och den kommunala musikledaren. Sällskapet har till ändamål “att verka befrämjande för god körsång, och att vara en samlingspunkt för, av sång intresserade, personer inom Falköpings kommun.” Körens dirigent var på den tiden den kommunale musikledaren.

Kören har under åren 1951 till 2006 varit en del av den kommunala musikskolan.

Från och med höstterminen 2006 är vi dock inte längre en del av den kommunala musikskolan, utan är en fristående ideell förening. Verksamheten finansieras genom intäkter från konserterna samt ett bidrag från Falköpings Kommun.