Klarinett

Helén Olausson

Musikskolechef / Lärare

Bengt Olausson

Lärare

Conny Larsson

Lärare

Träblåsinstrument med stort omfång

Klarinetten består av fem delar plus ett enkelt rörblad som behövs för att kunna få ljud i instrumentet. Med sitt stora tonomfång blir instrumentet väldigt mångsidigt och kan användas inom flera olika musikstilar, alltifrån folkmusik, jazz och klassisk musik. Klarinettfamiljen är stor! De vanligaste klarinetterna är ess-, c-, bess-, a-, alt- & basklarinett.

Klarinett betyder egentligen ”liten trumpet” (clarino). Instrumentet ska ha uppfunnits av Johann Christoph Denner i Nürnberg 1690. På 1770-talet existerade en klarinett med fem klaffar, kallad ”den klassiska klarinetten”. Mozarts berömda klarinettkonsert från 1791 gick att spela på en sådan klarinett!

Att vara musikskoleelev

När du spelar ett instrument får du undervisning enskilt eller i grupp och nivån anpassas till varje enskild elev. Du får ett lektionstillfälle i veckan efter överenskommelse av tidpunkt. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument ett läsår efter tillgång. Du får också möjlighet att spela i ensembler, band och orkestrar. Du kommer få vara med på musikcaféer, julkonserter och andra framträdanden beroende på ensemble. Samspel är något vi uppmuntrar, dels för att det är roligt och som en förutsättning för musikalisk utveckling. Som instrumentalelev kommer du att få instruktioner av din lärare om hur du övar hemma. Förälder/vårdnadshavare bidrar med stöd och support men förväntas inte ha kunskaper om instrumentet, noter eller liknande.

Ansök till musikskolans ämnen här!