Musikterapi

Kerstin Asp

Lärare

Musik som terapeutiskt verktyg

Lektionen är alltid individuell. Tillgång till platser varierar.

Funktionsinriktad MusikTerapi är en metod där man med musikens hjälp stödjer en individs fysiska, psykiska och sociala utveckling. Musik används som ett medel för att nå andra mål än rent musikaliska. Vi arbetar med kontakt, kommunikation, samverkan, trygghet och motivation vilket kan stimulera till utveckling. FMT bearbetar och organiserar kroppens grundfunktioner. 

Musiken är ett medel som på ett lustfyll sätt stimulerar och aktiverar individen till att utveckla sina funktioner. Med utgångspunkt i individens utvecklingsnivå skapas förutsättningar för ändamålsenliga rörelsemönster. Målet är att åstadkomma ökad koncentrations- och koordinationsförmåga, motorik, balans, bättre kroppshållning, andning och ökat självförtroende. Metoden är icke verbal och samverkan sker med hjälp av instrument. 

FMT-metoden är utarbetad av Lasse Hjelm och den grundar sig på utvecklingsteorier.
Läs mer om FMT metoden: 
FMT metoden

Att vara musikskoleelev

När du spelar ett instrument får du undervisning enskilt eller i grupp och nivån anpassas till varje enskild elev. Du får ett lektionstillfälle i veckan efter överenskommelse av tidpunkt. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument ett läsår efter tillgång. Du får också möjlighet att spela i ensembler, band och orkestrar. Du kommer få vara med på musikcaféer, julkonserter och andra framträdanden beroende på ensemble. Samspel är något vi uppmuntrar, dels för att det är roligt och som en förutsättning för musikalisk utveckling. Som instrumentalelev kommer du att få instruktioner av din lärare om hur du övar hemma. Förälder/vårdnadshavare bidrar med stöd och support men förväntas inte ha kunskaper om instrumentet, noter eller liknande.

Ansök till musikskolans ämnen här!