Oboe

Dubbla rörblad

Oboe är ett träblåsinstrument utvecklat från 1600-talet. Den är nära släkt med fagott då dom båda har ett dubbelt rörblad som munstycke. Till utseendet är oboen däremot mer lik klarinetten. Du har säkert hört oboemusik i engelska TV-serier. Oboens ljusa, dova och lite nasala klang är även karaktäristiskt i filmmusik om olycklig kärlek.

Att vara musikskoleelev

När du spelar ett instrument får du undervisning enskilt eller i grupp och nivån anpassas till varje enskild elev. Du får ett lektionstillfälle i veckan efter överenskommelse av tidpunkt. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument ett läsår efter tillgång. Du får också möjlighet att spela i ensembler, band och orkestrar. Du kommer få vara med på musikcaféer, julkonserter och andra framträdanden beroende på ensemble. Samspel är något vi uppmuntrar, dels för att det är roligt och som en förutsättning för musikalisk utveckling. Som instrumentalelev kommer du att få instruktioner av din lärare om hur du övar hemma. Förälder/vårdnadshavare bidrar med stöd och support men förväntas inte ha kunskaper om instrumentet, noter eller liknande.

Ansök till musikskolans ämnen här!