Piano

Från klassiskt till rock - ett mångsidigt instrument

Som pianist har du möjlighet att spela i alla tänkbara sammanhang; från klassiskt och visa till rock/pop och jazz. Pianot fungerar bra som kompinstrument eller som soloinstrument. Pianots klaviatur finns i flera olika instrument. Du kan välja att spela piano, keyboard eller orgel. Du får också möjlighet att spela i band eller orkester och uppträda inför publik flera gånger per läsår.

Vi jobbar med allt från enkla melodier och ackordspel till mer avancerade stycken. Musikstilar varierar efter just ditt önskemål, det ska vara kul att spela!

 

Att vara musikskoleelev

När du spelar ett instrument får du undervisning enskilt eller i grupp och nivån anpassas till varje enskild elev. Du får ett lektionstillfälle i veckan efter överenskommelse av tidpunkt. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument ett läsår efter tillgång. Du får också möjlighet att spela i ensembler, band och orkestrar. Du kommer få vara med på musikcaféer, julkonserter och andra framträdanden beroende på ensemble. Samspel är något vi uppmuntrar, dels för att det är roligt och som en förutsättning för musikalisk utveckling. Som instrumentalelev kommer du att få instruktioner av din lärare om hur du övar hemma. Förälder/vårdnadshavare bidrar med stöd och support men förväntas inte ha kunskaper om instrumentet, noter eller liknande.

Ansök till musikskolans ämnen här!